Cordeel (C-Concrete)

Eerste fase: automatisering van de knip-, buig- en vlechtafdeling. In Stargon worden de projecten (offertes, orders) beheerd en de buigstaten gepland. Zowel de productie- als de lasafdeling worden via Stargon aangestuurd. Na de productie behouden we te allen tijde het overzicht op de gemaakte kosten per dossier, d.w.z. enerzijds de materiaalkosten alsook de prestaties die d.m.v. eenvoudige scanners weggeschreven worden in de database. Het aankoopbeheer stelt ons in staat contracten, bestellingen en afroepen met leveranciers van dichtbij op te volgen.

Tweede fase: automatisering van de prefab afdeling. Ook voor deze afdeling hebben we gekozen voor Stargon. Alles start in de tekenafdeling. Het documentbeheer in Stargon geeft ons de mogelijkheid om tekeningen en revisies van tekeningen op eenvoudige wijze te beheren. Een planningsscherm specifiek voor prefab beton elementen biedt de nodige soepelheid om alles tijdig geproduceerd en geleverd te krijgen. Via scanners wordt elke lading gecontroleerd zowel op gebied van de te leveren elementen, de transportsterkte van de elementen alsook het toegestane gewicht van de totale vracht.